• Wakacje w przedszkolu

   
 • TVP abc O czym one mówią

   
 • Radio Bajka

   
 • Zdrowy przedszkolak !

   
 • Zerówka

  W Przedszkolu „ Cztery Strony Świata” prowadzimy zerówkę czyli roczne przygotowanie przedszkolne. W oparciu o wymogi ustawodawcy, stworzyliśmy specjalny program edukacyjny, który ma za zadanie w jak najlepszym stopniu przygotować naszych podopiecznych do czynności szkolnych, w ramach ośmiu  obszarów rozwoju:

  • kompetencji emocjonalnych
  • kompetencji społecznych
  • kompetencji zakresie  mowy
  • kompetencji w zakresie myślenia dziecięcego
  • kompetencji w zakresie  sprawności ruchowej
  • kompetencji matematycznych
  • kompetencji w zakresie  gotowości do nauki czytania i pisania
  • kompetencji językowych

   

  Kierowani doświadczeniem w tym zakresie, realizujemy Nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, wspartą blokiem autorskich zajęć dodatkowych oraz Programem Wychowawczym, które zostały opracowane przez naszych nauczycieli. W praktyce oznacza to gwarancję doskonałego przygotowania naszych podopiecznych do podjęcia nauki w szkole, a także zapewnienie im najlepszego startu w edukacyjną przyszłość.

  W ramach codziennych zajęć, rozwijamy umiejętności społeczne, emocjonalne, językowe  naszych podopiecznych. Szczególną wagę przykładamy do kształtowania gotowości dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowania pojęć matematycznych.  Dwa razy w roku w „zerówce” przeprowadzamy diagnozę gotowości szkolnej, której wyniki omawiamy na indywidualnych spotkaniach z rodzicami.