• Wakacje w przedszkolu

   
 • TVP abc O czym one mówią

   
 • Radio Bajka

   
 • Zdrowy przedszkolak !

   
 • Strefa Rodzica

  Przedszkole „Cztery Strony Świata” otwarte jest na propozycje rodziców, oraz ich udział w życiu przedszkola. Stawiamy na partnerską współpracę z rodziną dziecka.

  • Udostępniamy platformę informacyjną dla Rodziców – inforodzic
  • Rodzice otrzymują bieżącą informację o aktywności swojego dziecka w ciągu dnia bezpośrednio od wychowawcy.
  • Informacje o postępach dziecka przekazywane są rodzicom podczas spotkań indywidualnych oraz dni otwartych.
  • Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej przekazujemy rodzicom w formie Arkusza Obserwacji Dziecka.
  • Tygodniowy plan zajęć udostępniony jest na tablicy informacyjnej oraz wysyłany w formie elektronicznej.
  • Informacje o planowanych wycieczkach i wydarzeniach w Przedszkolu, Rodzice otrzymują drogą elektroniczną
  • Wszystkie dokumenty dostępne są również na stronie internetowej po zalogowaniu do strefy rodzica
  • Służymy fachową pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych
  • Zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach przedszkolnych