• Wakacje w przedszkolu

   
 • TVP abc O czym one mówią

   
 • Radio Bajka

   
 • Zdrowy przedszkolak !

   
 • Projekty Badawcze

  Projekty badawcze

  „Projekty stanowią swoisty ‘kręgosłup’ doświadczeń edukacyjnych dzieci i nauczycieli. U ich podstaw leży głębokie przekonanie, że uczenie poprzez działanie ma głęboką wartość, a dyskusje w grupie oraz powrót do wcześniejszych pomysłów i doświadczeń to najlepszy sposób zdobywania oraz poszerzania wiedzy”

  Gandini: o metodzie projektów,  1997

  Czym jest metoda projektów?

  Metoda projektów jest jedną z wielu metod nauczania w naszym przedszkolu. Jest przede wszystkim odpowiedzią  na dziecięcą ciekawość świata,  przynoszącą małemu badaczowi  radość samodzielnego poznania.

  Metoda projektów opiera się na zasadzie  podmiotowego traktowania dzieci, wyrażaną poprzez:

  • prawo do wyboru zadania
  • prawo do szukania na własną rękę możliwych sposobów rozwiązywania zadania (poczucie wpływu)
  • prawo do własnej oceny, zarówno co do sposobu wykonania zadania, jak i osiągniętego wyniku ( poczucie kontroli)

  Podmiotowe traktowanie dziecka, w procesie jego edukacji sprawia, ze nauczyciel staje się przewodnikiem, współorganizatorem i doradcą w procesie uczenia się;  to, z kolei prowadzi do wzrostu  odpowiedzialności dziecka  za własną działalność, także za przebieg nabywania wiedzy.

  Przedszkolaki  fascynują  się wieloma rzeczami. Wybór tematu badawczego wywodzi się z kręgów zainteresowań dzieci, a także nawiązuje do ich doświadczeń życiowych.

  Życie projektu koncentruje się głównie wokół spotkań z ekspertami, wokół zajęć badawczych w terenie, wokół szukania odpowiedzi – we wszystkich możliwych miejscach – na pytania, które dzieci same sobie  postawiły.

  Projekt stwarza wychowankom możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce, w trakcie rozwiązywania problemów i dzielenia się informacjami. Daje też okazję do rozwijania umiejętności pracy zespołowej, modeluje kompetencje społeczne, pobudza umysł do twórczego rozwiązywania problemów angażując przy tym całą uwagę dziecka.

  Badania naukowe wykazały, że dzieci, które doświadczyły swobody inicjowania działań , osiągają bardzo dobre wyniki w nauce czytania, pisania oraz liczenia.