• Wakacje w przedszkolu

   
 • TVP abc O czym one mówią

   
 • Radio Bajka

   
 • Zdrowy przedszkolak !

   
 • Program podstawowy

  Niepubliczne Przedszkole Językowe Cztery Strony Świata nr 316, działa na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy i prowadzi zajęcia edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Wszystkie zajęcia, oraz warsztaty prowadzone są w systemie dwujęzycznym, w języku polskim i angielskim.

  W Przedszkolu realizujemy  nagrodzony w konkursie MEN autorski program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku, którego autorkami są: Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS.
  Treści zawarte w programie KU DZIECKU zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

  W Przedszkolu Cztery Strony Świata codziennie prowadzimy zajęcia z glottodydaktyki oraz dziecięcej matematyki. Dzieci uczestniczą także w autorskich cyklach zajęć, przygotowanych przez naszych Pedagogów.  Każdy dzień rozpoczynamy gimnastyką ogólnorozwojową,  zabawami ruchowymi przy muzyce lub zabawami z chustą Klanzy.

  Realizujemy również  projekty związane z różnorodną tematyką związaną z edukacją wielokulturową, nauką i sztuką, w ramach których podstawowe zajęcia dydaktyczne łączymy z atrakcyjną zabawą.

  Nasze ostatnie projekty:

  – Projekt „Nasza kula ziemska”

  – Projekt „Mały Artysta – wychowanie przez sztukę”

  – Projekt „Z techniką za pan brat”

  – Projekt „W świecie zoologii”

  – Projekt „Gdy zostanę Naukowcem”