• Wakacje w przedszkolu

   
 • TVP abc O czym one mówią

   
 • Radio Bajka

   
 • Zdrowy przedszkolak !

   
 • Metody

  W zależności od wieku dzieci nasi wychowawcy wykorzystują następujące metody nauczania

   

  Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńska

  Program służy stymulowaniu uzdolnień matematycznych dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole. U podstaw programu znalazło się przekonanie że „w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka bowiem to na nich opiera się tworzenie pojęć oraz nabywanie nowych umiejętności a tym samym rozwijanie myślenia.” (E.Gruszczyk – Kolczyńska)

  Idąc szlakiem wytyczonym przez prof. E.Gruszczyk Kolczyńską do edukacji matematycznej w przedszkolu wykorzystujemy naturalne sytuacje z życia codziennego, w których dzieci swobodnie w sposób naturalny oswajają są z podstawowymi pojęciami matematycznymi.

  Głównym założeniem programu jest rozwijanie kompetencji matematycznych już u dzieci w wieku przedszkolnym oraz kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do rozpoczęcia nauki w szkole.

   

  Glottodydaktyka Bronisława Rocławskiego

  Jest to nowa metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania. Opiera się na zestawie zadań, zabaw i ćwiczeń zmierzających do osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego poziomu sprawności artykulacyjnej i słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy głoskowej wyrazów.

   

  Pedagogika zabawy

  Jest to metoda bazująca na ruchu i zabawie jako podstawowej, najbardziej swobodnej i naturalnej formie aktywności dzieci. Atrakcyjne i kolorowe pomoce dydaktyczne zaspokoją dziecięcą ciekawość i sprawią że dzieci będą bawić się i uczyć jednocześnie.

   

  Kinezjologia edukacyjna

  Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe, których celem jest „ożywienie” mechanizmów pracy mózgu.

  Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu:

  • Pobudzają określone jego części, dzięki czemu nowy sposób uczenia się staje się bardziej naturalny spontaniczny
  • Sprzyjają lepszemu zapamiętywaniu.
  • Poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową
  • Pomagają wyciszyć się oraz skupić swoją uwage na wykonywanej czynności.

   

  Metoda dobrego startu

  W rozwijaniu myślenia i mowy korzystamy z elementów metody dobrego startu, której głównym celem jest wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci, co z kolei fantastycznie przygotowuje do nauki czytania i pisania.
  Dzięki zajęciom prowadzonym na bazie metody Prof. M Bogdanowicz dzieci :

  • doskonalą zdolności manualne
  • ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową oraz orientację przestrzenną
  • rozwijają pamięć i koncentrację uwagi
  • pozwalają na naturalne, atrakcyjne dla dziecka wprowadzenie go w świat znaków i liter

   

  Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

  Dziecko rozpoczynające edukację przedszkolną czuje się zagubione. Nowe dzieci, nowa przestrzeń. Jako pomoc w adaptacji do nowego środowiska oraz integracji z rówieśnikami włączamy do naszej oferty metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Jest to system ćwiczeń gimnastycznych wykorzystujących dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne emocjonalne i społeczne. Opiera się na kilku grupach aktywności dzięki którym dziecko stopniowo zyskuje poczucie bezpieczeństwa w nowym środowisku. Są to:
  – ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
  – ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
  – ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
  – ćwiczenia twórcze

  Stosowanie tej metody wspomaga więc nie tylko rozwój ruchowy ale jednocześnie

  • pomaga dziecku poznawać własne ciało oraz przestrzeń wokół niego
  • uczy współdziałania, nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem
  • wspomaga rozwój społeczno – emocjonalny dzieci

   

  Metoda malowania dziesięcioma palcami

  Zajęcia plastyczne to zazwyczaj ulubiona aktywność dzieci. Manipulacja wszelkimi tworzywami plastycznymi sprawia dzieciom ogromną radość, rozwija ich wyobraźnię, zachęca do wyrażania siebie poprzez sztukę. Bazując na tych walorach zajęć plastycznych korzystamy z metody malowania dziesięcioma palcami.
  Ponadto dzięki stosowaniu tej metody dziecko ćwiczy:

  • motorykę małą,
  • koordynację wzrokowo ruchową,
  • rozwija w dzieciach poczucie sprawstwa.

   

  Elementy bajkoterapii

  Codzienne czytanie bądź słuchanie różnorodnych bajek rozwija wyobraźnię dzieci a także kształci funkcje językowe ( zasób słownictwa, umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi ). Podczas słuchania bajki dzieci również odpoczywają, wyciszają się po zajęciach i aktywnej zabawie.
  Starannie wybrane przez nasz zespół bajki, baśnie i słuchowiska:

  • uczą jak radzić sobie z różnorodnymi problemami
  • kształtują umiejętności twórczego myślenia, łamania schematów i stereotypów
  • budują poczucie własnej wartości
  • rozwijają inteligencję emocjonalną i empatię

   

  Elementy dramy

  W naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej sięgamy po elementy metody dramy ponieważ umożliwia ona dzieciom poznawanie świata poprzez działanie. Zajęcia te wprowadzają dzieci w świat sztuki, aktywizując jednocześnie ich spontaniczną kreatywność. Prowadzone są w oparciu o naturalną dla dzieci ciekawość i zainteresowanie typowymi dla wieku przedszkolnego zabawami naśladowczymi. Inicjowana przez nauczycieli „zabawa w teatr” ma duży wpływ na postawy moralne, kształtuję osobowość małego człowieka a ponadto:

  • rozwija wyobraźnię, pozwala dziecku kreować wyjątkową dla niego rzeczywistość
  • pozwala dziecku wyrazić się poprzez różne formy ekspresji, zapoznaje ze sposobami komunikacji niewerbalnej
  • rozwija procesy poznawcze: mowę, pamięć, koncentrację uwagi
  • kształtuje precyzję ruchów całego ciała
  • dodaje pewności siebie, rozwija wiarę we własne siły