• Wakacje w przedszkolu

   
 • TVP abc O czym one mówią

   
 • Radio Bajka

   
 • Zdrowy przedszkolak !

   
 • Język Angielski

  Niezależnie od codziennych zajęć prowadzonych w systemie dwujęzycznym, realizujemy również rozszerzony program nauki języka angielskiego.

  Zajęcia odbywają się po 30 minut, co pomaga osiągnąć najlepsze efekty nauczania. Języka angielskiego nauczamy w oparciu o specjalnie przygotowane i dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci podręczniki jednego z wiodących wydawnictw językowych w Polsce, które są przewidziane dla przedszkoli o większej liczbie godzin angielskiego. Pozycje te zawierają wiele projektów, piosenek, ćwiczeń ruchowych oraz zabaw, dzięki którym mali uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie nauki języka obcego.

  Podczas zajęć zwracamy uwagę na różnorodność ćwiczeń, co zwiększa aktywność naszych małych uczniów oraz ich motywację do nauki języka. Wprowadzanie materiału leksykalnego odbywa się za pomocą bezpośredniej demonstracji przy pomocy maskotek, obrazków lub gestów. W naszym Przedszkolu gry i zabawy ( games ) stanowią podstawową formę nauki. Dzieci przyswajają język poprzez zabawę, która jest dla nich najbardziej naturalnym rodzajem aktywności. Nasi podopieczni uczą się łatwo zapadających w pamięć piosenek , rymowanek i wierszyków. Wielką wagę przywiązujemy do czytania dzieciom bajek i opowiadań w języku angielskim ( storytelling ), które nie tylko pomagają w nauce języka, ale także uczą postaw moralnych.

  Innym sposobem pracy w naszym Przedszkolu jest drama, czyli odgrywanie różnych scenek i przedstawień (rozmowy z maskotką, zabawa w sklep). Metoda ta rozwija wyobraźnię dziecka, pomaga w pokonywaniu nieśmiałości, jak również zachęca do współpracy w grupie. Angażujemy dzieci ruchowo poprzez Metodę Reagowania Całym Ciałem (TPR-Total Physical Response), dzięki czemu nasi mali podopieczni efektywniej zapamiętują materiał bez tradycyjnego uczenia się. Sytuacje komunikacyjne osadzone są w kontekście dostosowanym do zainteresowań i potrzeb małych uczniów oraz przystosowane są do ich możliwości intelektualnych i emocjonalnych. Błędy popełniane przez dzieci traktujemy jako nieodłączny element uczenia się; dlatego też uważamy, iż każde dziecko ma prawo do błędów.