• Wakacje w przedszkolu

   
 • TVP abc O czym one mówią

   
 • Radio Bajka

   
 • Zdrowy przedszkolak !

   
 • Edukacja dwujęzyczna

  W przedszkolu Cztery Strony Świata, lektor języka angielskiego towarzyszy dzieciom przez cały dzień. Uczestniczy w zajęciach, w zabawie, w budynku i w ogrodzie. Nauczyciel anglojęzyczny towarzyszy dzieciom również podczas wycieczek, oraz jest obecny przy wydarzeniach okolicznościowych. Dzieci uczą się języka angielskiego szybko i bez wysiłku, w naturalny sposób przyswajając wiedzę.

  Zajęcia w Placówce prowadzone są w oparciu o metodę immersji częściowej ( early partial immersion ), dzięki której dzieci „zanurzają” się w języku angielskim towarzyszącym im nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale także sytuacji „codziennych”, takich jak powitanie, ubieranie się, sprzątanie zabawek, wspólne zabawy, spacery. Dziecko słysząc wypowiedzi w języku obcym w naturalnych sytuacjach, naśladuje je i aktywnie uczestniczy w interakcji językowej.

  W przedszkolu „Cztery Strony Świata” dzieci spędzają czas z dwoma nauczycielami, z których jeden (wychowawca) komunikuje się z nimi po polsku, a drugi (anglista-nauczyciel wspomagający) wyłącznie po angielsku. Nauczyciel języka obcego dostosowuje zakres przekazywanych informacji do możliwości poznawczych swoich małych uczniów, wykorzystując przy tym ich ciekawość świata. Stosuje różnorodne pomoce dydaktyczne (zabawki, karty obrazkowe: flashcards, story cards , płyty DVD z bajkami w języku angielskim,itp.). Ucząc dzieci piosenek, wyliczanek, wierszyków, zachęca je do czynności ruchowych: taniec, klaskanie, skakanie,itp. (metoda TPR-Total Physical Response).

  W ramach edukacji wielokulturowej wprowadziliśmy również naukę języka hiszpańskiego. Zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzi native speaker – nauczyciel pochodzący z Wenezueli. Oprócz języka na lekcjach nie brakuje zabaw z elementami kultury latynoamerykańskiej i hiszpańskiej.