• Wakacje w przedszkolu

   
 • TVP abc O czym one mówią

   
 • Radio Bajka

   
 • Zdrowy przedszkolak !

   
 • Plan dnia

  7.00-8.30 Dzień dobry Przedszkole!

  Jest to czas na swobodną, twórczą aktywność dzieci, a także zabawy integracyjne,  samodzielne lub inspirowane przez nauczycieli.

  8.30-9.00 Ruch to zdrowie!

  Przed śniadaniem organizujemy zajęcia ruchowe: zabawy przy muzyce ze śpiewem, ćwiczenia zręcznościowe, gimnastykę ogólnorozwojową oraz gry zespołowe. W zajęciach ruchowych stosujemy Pedagogikę Zabawy – Klanza, Kinezjologię edukacyjną dr Paula Denisona, Ruch Rozwijający W. Sherborne i Metodę Opowieści Ruchowej J.F. Thulina.

  9.00-9.30 Śniadanie

  9.30-10.45 Aktywnie poznajemy Świat!

  Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z założeniami podstawy programowej oraz założeniami planu dydaktyczno-wychowawczego. Wykorzystujemy dodatkowo elementy Glottodydaktyki – B. Rocławskiego, Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Edukacji przez Ruch D. Dziamskiej.

  Dzieci uczestniczą także w zajęciach rozwojowych według tygodniowego rozkładu, tj. : rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, język hiszpański.

  10.45-12.00 Ogródkowe zabawy

  Przed obiadem dzieci mają czas na zabawę swobodną i zabawy ruchowe na naszym placu zabaw

  12.00-12.30 Obiad – Pierwsze danie

  12.30-14.00 Odpoczynek

  Dzieci mogą w tym czasie spać albo uczestniczyć w zajęciach wyciszających, podczas których czytamy książki i słuchamy muzyki relaksacyjnej.

  14.00-14.30 Obiad – Drugie danie

  14.30-16.00 Rozwijamy nasze pasje i talenty!

  Po południu w przedszkolu dzieci biorą udział w wybranych zajęciach warsztatowych według rozkładu tygodniowego. W wolnej chwili dzieci korzystają z zabawy swobodnej.

  16.00-16.30 Podwieczorek

  16.30-17.30 Rozwijamy nasze pasje i talenty!

  Po małej przerwie na posiłek czekają na nas kolejne zajęcia warsztatowe: zajęcia artystyczne, orgiami a także zajęcia rozwijające zmysły, spostrzegawczość i koncentrację.

  17.30-18.30 Wesoło kończymy dzień.

  Jest  to czas na swobodną, twórczą aktywność dzieci. Możemy bawić się, grać w gry planszowe, rysować, czytać książki, a także bawić się w twórcze zabawy inspirowane nawzajem przez dzieci lub nauczyciela.